دانلود فایل با عنوان اقدام پژوهی چگونه توانستم انگیزه دانش آموزان کلاس سوم را با پژوهش و فناوری بالا ببرم؟

دانلود فایل با عنوان راهنمای عملی پژوهش درعمل (اقدام پژوهی) ( دانشگاه فرهنگیان )

دانلود فایل با عنوان گزارش کارورزی 2 با موضوع کمرویی و بررسی علل آن ( دانشگاه فرهنگیان )

دانلود فایل با عنوان اقدام پژوهی راهکارهایی برای بهبود ضعف املای دانش آموز پایه دوم دبستان ( دانشگاه فرهنگیان )

دانلود فایل با عنوان گزارش کارورزی 3 (گزارش فیزیکی) ( دانشگاه فرهنگیان )

دانلود فایل با عنوان درس پژوهی یادگیری مفهوم تقسیم در کلاس چندپایه با روش نوین ( دانشگاه فرهنگیان )

دانلود فایل با عنوان نمونه برگ مشخصات اعضای گروه درس پژوهی ( دانشگاه فرهنگیان )

دانلود فایل با عنوان گزارش کارورزی 1 گزارش آموزشی ( دانشگاه فرهنگیان )

دانلود فایل با عنوان گزارش اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل ناسازگاری دانش آموزم را کاهش دهم؟ ( دانشگاه فرهنگیان )

دانلود فایل با عنوان اقدام پژوهی چگونه می توانیم کسرهای مساوی و نامساوی را به دانش آموزان بیاموزیم ( دانشگاه فرهنگیان )

دانلود فایل با عنوان گزارش کارورزی 1 رشته آموزش و پرورش ( دانشگاه فرهنگیان )

دانلود فایل با عنوان اقدام پژوهی چگونه توانستم با ایجاد انگیزه مشکل آموزشی دانش آموزان پایه سوم دبستان را بهبود ببخشم؟

دانلود فایل با عنوان گزارش اقدام پژوهی نشانه ش فارسی پایه اول ابتدایی ( دانشگاه فرهنگیان )

دانلود فایل با عنوان دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی ( دانشگاه فرهنگیان )

دانلود فایل با عنوان بررسی اختلالات املایی در دانش آموزان ( دانشگاه فرهنگیان )

دانلود فایل با عنوان اقدام پژوهی راهکارهای آموزش و تقویت املای فارسی ( دانشگاه فرهنگیان )

دانلود فایل با عنوان گزارش کارورزی 2 رشته دبیری فیزیک ( دانشگاه فرهنگیان )

دانلود فایل با عنوان گزارش اقدام پژوهی راهکارهای آموزش و تقویت املای فارسی ( دانشگاه فرهنگیان )

دانلود فایل با عنوان اقدام پژوهی چگونه توانستم سلامت روان و گرایش به بزهکاری دانش آموزم را بهبود دهم ( دانشگاه فرهنگیان )

دانلود فایل با عنوان گزارش کارورزی رشته آموزش ابتدایی ( دانشگاه فرهنگیان )